×
HEM GUD ÄLSKAR DIG LÄR KÄNNA OSS VAD HÄNDER? PODCAST KONTAKT INFO COVID-19 / SOMMAREN 21 LOGGA IN
LOGGA IN

Mötesplatsens råd och riktlinjer gällande COVID-19Med anledning av spridningen av coronaviruset covid-19 kommer här några riktlinjer och råd för hur vi hanterar situationen som församling.

Vi vill inte gripas av fruktan, men heller inte riskera liv och hälsa på grund av oaktsamhet utan istället agera ansvarsfullt utifrån de råd och uppmaningar som ges av Folkhälsomyndigheten. Som församling vill vi visa särskild hänsyn till de i vår gemenskap, och andra runt oss, som tillhör någon av de riskgrupper som riskerar allvarlig sjukdom. Och vi gör det genom att följa Folkhälsomyndighetens råd för hur man skyddar sig själv och andra mot smitta (Folkhälsomyndigheten).

Vi behöver alltså alla tänka på att tvätta händerna ofta och noggrant, hosta och nysa i armvecket och stanna hemma om du har symptom på luftvägsinfektion. Allt för att skydda varandra så att vi följer Jesu ord om att ”allt vad vi har gjort för en av dessa mina minsta, det har ni gjort mot mig” och ”allt vad ni inte har gjort mot en av dessa mina minsta, det har ni inte heller gjort mig” (Matt 25).

I den situation som nu råder ber vi om helande och hopp till vår värld, och om Guds ljus och omsorg till den som känner sig orolig och rädd.

Guds välsignelse
Församlingsrådet genom;
Agneta och Mikael Hallenius, Pastorer
Jenny Bergemalm, läkare USÖ

VI MÖTS HELA SOMMARENLOVSÅNG & KYRKFIKA SÖNDAGAR KL 18
Vi samlas utanför vår lokal på Järnvägsgatan 28 för att gemensamt gå till närliggande park för att sjunga lovsång och fika tillsammans. Om restriktionerna tillåter kan vi även ses inomhus i vår lokal på Järnvägsgatan. Ta med dig eget fika, något att sitta på och bjud gärna med en kompis!

SOMMARANDAKTER
Under samma period (4/7-15/8) släpps det varje söndag en förinspelad sommarandakt. Andakterna är korta hälsningar och ord från Bibeln och livet med Gud för att uppmuntra dig i din relation med Gud och din situation.

Andakterna finns på sociala medier och youtube (klicka HÄR för att komma till andakterna)

FÖRBÖN
Vill du att någon ber för dig eller nåt du bär på? Eller vill du komma i kontakt med oss?
Du kan alltid skriva ett personligt meddelande på facebook/instagram eller kontakta oss via motesplatsen.org (se kontakt i menyn)

Varmt välkommen till församlingen Mötesplatsens häng och andakter!
GUD ÄLSKAR ALLA! GUD ÄLSKAR DIG!Mer info finns under Vad händer? i menyn längst upp på sidan samt på sociala medier.


GUD ÄLSKAR DIG

Varje dag möter människor Guds kärlek - på massa olika sätt.
Sådana stories vill vi dela med oss av här.
Jag heter Samuel Åsberg och har varit med i Församlingen Mötesplatsen sedan jag flyttade till Örebro för ungefär sex år sedan. I församlingen har jag haft flera olika engagemang – bland annat är jag ledare för en av våra husförsamlingar som möts i hemmen under veckorna.

Jag har fått med mig en del av både kristen tro och kyrklighet under uppväxten, men det var först genom min konfirmation som jag mer tydligt påbörjade min resa som kristen. Somliga skulle beskriva det som slutet på ett sökande, det där med att ”hitta” till tron. För min egen del var det nästan tvärtom – att ta steget till att bli kristen och att följa Jesus var för mig bara en början. Visst har det inneburit att jag funnit något, en form av hemkomst – jag tror! Men tron för mig har inte blivit en slutpunkt, utan snarare den utgångspunkt utifrån vilken jag sedan orienterar mig i världen.

Den kristna tron är för mig ett sätt att se på och utforska världen med utgångspunkt i att Gud har skapat, räddat och i varje stund håller världen i sina händer. Den kristna tron är en sammanhållen berättelse, med centrum i Jesus, utifrån vilken jag tolkar mitt eget liv och min omvärld. I vår tid ser vi det ibland som en begränsning att tolka våra liv utifrån en sådan ”mall”. Men för mig har tron inte gjort mitt liv mindre eller smalare. Tvärtom så har tron på många sätt öppnat upp världen för mig – den har för mig väckt en fascination över tillvarons oändliga djup. En fascination över världen, över mina medmänniskor, över mig själv, och förstås över Gud. Tron har för mig gjort tillvaron mer begriplig, och hjälpt mig att göra tillvarons både mörkare och ljusare sidor rättvisa. Inte minst ter sig livet både vackrare och skörare när jag ser på det utifrån trons perspektiv.

LÄR KÄNNA OSS

Församlingen Mötesplatsen består idag av drygt 250 personer som vill ära Gud, berätta om Jesus Kristus och vandra i takt med den helige Ande. I Örebro, Sverige och på alla kontinenter. Varje söndag firar vi gudstjänst tillsammans i Vasakyrkan och varje vecka möts vi i 22 husförsamlingar över hela stan.
VISION
Vi vill vara ett växande nätverk av husförsamlingar präglade av:
frimodiga vittnesbörd som drar människor till Jesus Kristus
fördjupad tro där Ordet, Anden och Gemenskapen formar våra liv
utsträckta händer som förmedlar Guds upprättelse till skapelsen
Allt för att ära Gud.


VAD VI TROR
Mötesplatsen är en kristen församling. Det betyder att vi tror på Jesus och vill följa honom med hela våra liv och allt de rymmer. Vi tror att Gud älskar och vill ha en relation med alla. Vi tror på församlingen som en familj präglad av nåd, kärlek och fred och att Guds ande vill hjälpa oss varje dag. Vi tror att det hos Jesus finns hopp för den här världen.
Vi tror att den Gud som skapade himmel och jord även har sänt sin Son Jesus Kristus till världen, för att var och en som tror på honom ska få ett nytt liv. Vi tror också att livet i tron på Jesus Kristus är till för att levas i en kristen gemenskap, i den helige Andes kraft för den här världen skull. Vill du veta mer? Vår trosuppfattning sammanfattas i den Apostoliska trosbekännelsen samt den Niceanska trosbekännelsen. Utöver dessa två historiska bekännelsedokument använder vi Lausanedeklerationen för att förtydliga vår syn på Bibeln, evangelisation och kristet socialt ansvar.


ORGANISATION
Mötesplatsen är organiserat som ett nätverk av husförsamlingar. Detta nätverk leds av Församlingsrådet (FR). I FR sitter sju till tio personer invalda på minst treåriga mandatperioder, samt församlingens pastorer. Vi har en veckorytm byggd på en växelverkan mellan små och stora samlingar. Varje vecka möts församlingen till söndagens gudstjänst och i husförsamlingar under veckan. Några gånger per termin möts församling till forum. Då samtalar vi främst om frågor som handlar om församlingens identitet och inriktning. Husförsamlingar, gudstjänster och forumsamlingar utgör tillsammans församlingens viktigaste samlingar. Utöver dessa har vi terminsvis olika verksamheter, samt sysslar med både kortare och längre projekt inom en mängd olika områden, tex Alpha - en grundkurs i kristen tro.


EVANGELISKA FRIKYRKAN
Mötesplatsen tillhör församlingsrörelsen Evangeliska Frikyrkan. Det innebär att vi tillsammans med drygt 300 församlingar i Sverige samverkar i ett internationellt arbete som finns i 40 länder. Vi är engagerade i att utbilda nästa generations ledare och pastorer och att organiserar olika insatser för att ta ett större socialt ansvar. Engagemanget handlar för oss om förbön, samverkan, ekonomi, att skicka delegater till Evangeliska Frikyrkans beslutande sammankomster.


VAD HÄNDER?

I ord och handling, i Andens kraft, på flera olika sätt och på olika platser vill vi dela tron på Jesus. Därför händer det mycket i Mötesplatsen. Här kan du läsa mer.
GUDSTJÄNST

Varje söndag samlas hela församlingen till gudstjänst. Gudstjänsterna riktar oss mot Gud, vem Gud är och vad Gud vill göra i våra liv - i lovsången, bönen, predikan och nattvarden - allt! I gudstjänsten ger vi Bibelns texter utrymme att på olika sätt tala, vägleda, uppmuntra och förmana både oss som församling och enskilda personer. Vi tror och förväntar oss att Gud vill tala. Vi vill att gudstjänsten också är ett tillfälle till omsorg om varandra. Detta uttrycks framför allt genom förbön, gemenskap och runt fikaborden. Det är viktigt för oss att barn är välkomna på sina villkor och vi vill stödja familjerna så att söndagens gudstjänst blir en viktig händelse för hela alla åldrar.VI MÖTS HELA SOMMAREN!
Det ser väldigt hoppfullt ut men med tanke på omständigheterna och att vi inte helt säkert vet hur många som kan träffas samtidigt, har vi i år valt att både spela in och ses live. Dess mötesplatser och tillfällen för uppmuntran och andlig fördjupning finns hos oss under sommarperioden 4/7–15/8:


LOVSÅNG & KYRKFIKA SÖNDAGAR KL 18
Vi samlas utanför vår lokal på Järnvägsgatan 28 för att gemensamt gå till närliggande park för att sjunga lovsång och fika tillsammans. Om restriktionerna tillåter kan vi även ses inomhus i vår lokal på Järnvägsgatan. Ta med dig eget fika, något att sitta på och bjud gärna med en kompis!

SOMMARANDAKTER
Under samma period (4/7-15/8) släpps det varje söndag en förinspelad sommarandakt. Andakterna är korta hälsningar och ord från Bibeln och livet med Gud för att uppmuntra dig i din relation med Gud och din situation.

FÖRBÖN
Vill du att någon ber för dig eller nåt du bär på? Eller vill du komma i kontakt med oss?
Du kan alltid skriva ett personligt meddelande på facebook/instagram eller kontakta oss via motesplatsen.org

Varmt välkommen till församlingen Mötesplatsens häng och andakter!
GUD ÄLSKAR ALLA! GUD ÄLSKAR DIG!


BARN OCH UNGDOM

Vi tror att en församling har ansvar för att lära nästa generation grunderna i kristen tro. I Mötesplatsen finns det ca 70 barn och ungdomar. Vi har söndagsskola, husförsamling för barn mellan 8-12 år, tonårshusförsamling för de som är 13 år och uppåt och konfirmation. Söndagsskolan är anpassad för barn och hålls varannan söndag under gudstjänsttid i anslutande rum i Vasakyrkan. Barnhusförsamlingen- och tonårshusförsamlingen är till för att barn och ungdomar ska få träffas och lära känna varandra och Gud, lära sig mer om bibeln och bön. Konfirmation pågår två terminer och hjälper ungdomar att på ett självständigt och reflekterande sätt upptäcka den kristna trons innehåll. Från och med gymnasieåldern erbjuds alla tonåringar att ingå i någon församlingens husförsamlingar.

__________

BARNENS GUDSTJÄNST

Info om hur barnen möts under hösten -21 kommer, håll utkik här och på sociala medier.


De grupper som träffas i barnens gudstjänst är:
Ädelstenarna Lilla gruppen - för barn mellan 4-6 år
Ädelstenarna Mellangruppen - för barn mellan 7-9 år
Ädelstenarna XL - för barn mellan 10-12 år


__________

BARNHUSFÖRSAMLING

Info om hur barnen möts under hösten -21 kommer, håll utkik här och på sociala medier.

Varannan måndag (ojämna veckor) kl 18.00-19.30 på Järnvägsgatan 28
För dig som är 9-12 år


Nu är vi igång! Som vi har längtat! Varannan måndag (ojämna veckor) ses vi i barnhusförsamlingen igen!
Vi möts i församlingens lokal på Järnvägsgatan 28. Oavsett om ditt barn varit med tidigare, eller är ny och nyfiken på att testa är ni så välkomna!
Vi som är ledare för gruppen heter Greta och Maja och det går bra att kontakta oss på 073-5939750 om ni några frågor.

Välkommen till Barnhusförsamlingen!

__________

TONÅRSHUSFÖRSAMLING

Måndagar kl 18-20 på Zoom
För dig som går i 7:an och uppåt


Längtar du efter att lära känna Jesus mer? Välkommen på Mötesplatsens Tonårshusförsamling! Så, vad gör man i en tonårshusförsamling? Jo, vi umgås, läser biblen, lyssnar på undervisning, ber, mm - för att lära känna Jesus, varandra och oss själva mer!

Vi möts varje måndag på Zoom och ibland utomhus. Så småningom kommer vi börja ses varje vecka fysiskt.

Nyfiken? Vill du vara med? Sms:a eller ring Erika Moll (barn- och ungdomskordinator) på 0705117215.

Välkommen att haka på!


MORGONBÖN


VARJE TISDAG KL 7.00-7.30 PÅ ZOOM


Klicka HÄR för att gå till zoom-mötet.
Meeting ID: 997 985 9275
Passcode: Jesus2020


Kära bedjare! Som många vet har vi varje tisdag haft morgonbön med nattvard. Detta har varit ett tillfälle då vi får vara med och bära vår församling i bön och söka Guds tilltal och vägledning för oss alla. Av självklara anledningar möts vi nu på Zoom!

För enkelhetens skull så håller vi oss till en hyffsat tydlig ordning:
- Inledning/bibelord
- Vi uttrycker vår tacksamhet och uppskattning till Gud.
- Vi ber för församlingen/vår stad/mm.
- Vi avslutar med att tillsammans be välsignelsen.
Slut 7:30.

Du kan såklart vara med utan att be högt, du kan vara delaktig genom att lyssna till Gud och att säga ditt ”amen” till de böner som beds. Låt oss tillsammans fortsätta att söka Gud, Hans godhet, Hans hjärta och Hans vägar och att tillsammans be för att Hans rike ska komma, på jorden så som i himmelen.

Välkommen!

Klicka på bilden för att komma till facebookeventet!

KVÄLLSBIBELSTUDIE MED MIKAEL HALLENIUS


PÅ ZOOM


Klicka HÄR för att gå till zoom-mötet.
Meeting ID: 997 985 9275
Passcode: Jesus2020

ATT HÅLLA SIG ANDLIGT VAKEN


Sömn är något gott. Alla människor behöver sova för att fungera. Men att somna vid fel tillfälle är inte bra. När Jesus kom tillbaka från sin bönekamp i Getsemane står det att lärjungarna hade somnat tyngda av sorg. De skulle ha vakat men somnade. Mästaren säger därför: ”Hur kan ni sova! Stig upp och be att ni inte utsätts för prövning.” (Luk 22:39)

Den här bibelstudieserien handlar om att hålla sig andligt vaken. Den typen av frågor som jag ska ställa och besvara under tre kvällar är: Vad innebär det att vara andligt vaken? Vilka sorger och prövningar fungerar idag som sömnmedel? Hur kan vi hjälpa varandra att leva vaket och värdigt vår kallelse? Vad är den helige Andes roll i allt det här?

Jag ber att undervisningen ska stärka din tro, ge inriktning för ditt lärjungaskap och att vi tillsammans ska se hur vi i den här tiden kan uppmuntra varandra att fortsätta följa Jesus Kristus utan att somna när det verkligen gäller.

Välkommen,
Mikael Hallenius

TILLFÄLLEN & TEMAN


Tid: 19.30-20.30
24/3 Sömnmedel, botemedel och en växande tro
7/4 Vakenhet och värdighet
21/4 Väckt av den helige Ande


HUSFÖRSAMLING

Vi tror att en liten grupp som träffas veckovis är en god hjälp att mogna i tro och gör det möjligt att dela de goda nyheterna mitt i vardagen. Husförsamlingarna har frihet att utforma sina samlingar efter gruppens egna behov. Men några saker är grundläggande:
I husförsamlingen får vi tillfälle att be, läsa Bibeln och lovsjunga tillsammans.
Alla grupper har ledare som leder gruppen. Ledarna finns i ett nätverk med de andra husförsamlingsledarna och församlingsrådet.

Husförsamlingen är öppen för nya människor. Det innebär att vi öppnar våra hem och grupper för att nya människor att bli del av vår gemenskap. När gruppen växer och blir större än ca 10-12 vuxna är det dags att plantera en ny grupp.
Alla som tillhör församlingen är med i en husförsamling. Husförsamlingen är en mindre enhet i den helhet som utgör församlingen Mötesplatsen - ett växande nätverk av husförsamlingar.

Just nu möts husförsamlingarna anpassat efter de restrektioner som råder.

Vill du ha en husförsamling eller är du nyfiken och vill göra ett besök?
Kontakta oss!
FORUM

Vi tror att det är viktigt att få tid att prata med varandra om församlingens gemensamma inriktning och aktuella frågor, därför har vi forum. I forumsamlingar ger vi utrymme för de pågående samtal som inte ryms i husförsamlingen eller i gudstjänsten. Vi sätter stort värde på det öppna samtalet i församlingen och därför ger dessa samlingar utrymme både för frågor som på förhand annonserats och pågående samtal likväl som nya frågor som någon enskild person eller husförsamling vill samtala om. Forum utlyses vanligen 2-3 gånger per termin och de annonseras antingen på förekommen anledning – dvs det finns en specifik fråga att ta upp – eller för att ge utrymme för och stimulera det pågående samtalet i församlingen. Mötesplatsens forum är endast till för de som tillhör församlingen.

PODCAST

På Församlingen Mötesplatsens podcast hittar du predikningarna från söndagens gudstjänster samt en del annan undervisning. Perfekt att ha i lurarna på väg till skolan, jobbet eller under löpturen. Eller varför inte lyssna tillsammans med några andra? Klicka på ikonen för att lyssna!
KONTAKT

På söndagar kl 15.00 firar vi gudstjänst i Vasakyrkans lokaler på Vasagatan 6-8 i Örebro.
En del av våra samlingar har vi på Järnvägsgatan 28.
Agneta Hallenius (Pastor)
Mobil: 076-141 05 03
E-post: agneta ( @ ) motesplatsen.org

OBS! Agneta är ledig på måndagar, och vill då helst inte bli kontaktad angående jobb eller församling
Mikael Hallenius (Pastor)
Mobil: 076-141 17 79
E-post: mikael ( @ ) motesplatsen.org

OBS! Mikael är ledig på måndagar, och vill då helst inte bli kontaktad angående jobb eller församling
Erika Moll (Barn- och ungdomskoordinator)
E-post: erika ( @ ) motesplatsen.org

VILL DU GE EN GÅVA?

Vi tror på att ta ett gemensamt ansvar för församlingens ekonomin.
Pengar till församlingen kan du ge via

BANKGIRO: 5165-2451 eller SWISH: 123 690 84 61