×
HEM GUD ÄLSKAR DIG LÄR KÄNNA OSS VAD HÄNDER? PODCAST KONTAKT INFO COVID-19 LOGGA IN
LOGGA IN

Mötesplatsens råd och riktlinjer gällande COVID-19Med anledning av spridningen av coronaviruset covid-19 kommer här några riktlinjer och råd för hur vi hanterar situationen som församling.

Vi vill inte gripas av fruktan, men heller inte riskera liv och hälsa på grund av oaktsamhet utan istället agera ansvarsfullt utifrån de råd och uppmaningar som ges av Folkhälsomyndigheten. Som församling vill vi visa särskild hänsyn till de i vår gemenskap, och andra runt oss, som tillhör någon av de riskgrupper som riskerar allvarlig sjukdom. Och vi gör det genom att följa Folkhälsomyndighetens råd för hur man skyddar sig själv och andra mot smitta (Folkhälsomyndigheten).

Vi behöver alltså alla tänka på att tvätta händerna ofta och noggrant, hosta och nysa i armvecket och stanna hemma om du har symptom på luftvägsinfektion. Allt för att skydda varandra så att vi följer Jesu ord om att ”allt vad vi har gjort för en av dessa mina minsta, det har ni gjort mot mig” och ”allt vad ni inte har gjort mot en av dessa mina minsta, det har ni inte heller gjort mig” (Matt 25).

INFO GUDSTJÄNST
På söndagar kl 15 firar vi gudstjänst i Vasakyrkans lokaler. För att komma till Församlingen Mötesplatsens gudstjänst behöver du anmäla dig. Länk och mer info om anmälan hittar du på våra sociala medier.

Tyvärr kommer vi INTE att kunna sända gudstjänsten live, utan den spelas in och kommer sedan att nås via vår youtubekanal & länkas till vår facebooksidasida.

Ett tips om ni inte får plats till söndagens gudstjänst. Samlas ett gäng, tex husförsamlingen, och se föregående veckas gudstjänst, eller lyssna till predikan på podden.


I den situation som nu råder ber vi om helande och hopp till vår värld, och om Guds ljus och omsorg till den som känner sig orolig och rädd.

Guds välsignelse
Församlingsrådet genom;
Agneta och Mikael Hallenius, Pastorer
Jenny Bergemalm, läkare USÖ

GUD ÄLSKAR DIG

Varje dag möter människor Guds kärlek - på massa olika sätt.
Sådana stories vill vi dela med oss av här.
Hej! Jag heter Linn Tobiasson och har varit med i Församlingen Mötesplatsen sedan 3 år tillbaka. Jag blev kristen och döpte mig när jag var 16 år och har varit aktiv i en frikyrklig kristen gemenskap sedan dess.

Senaste åren har jag levt med en frustration över att ännu inte ha hittat vem jag är. Jag har försökt ändra på mig för att nå upp till mina egna och omgivningens krav. En återkommande bön 2016 blev därför ”Gud, gör mig till den jag är tänkt att vara”.

Våren 2017 fick jag bönesvar med besked. En helg i maj avslöjade Gud lögner i mitt liv som jag trott på och identifierat mig med. Det spelades upp händelser i mitt liv som jag antingen har försökt förtränga eller tagit på mig skulden för. Allt kändes mörkt och hopplöst. Men måndagen efter den helgen satt jag själv i mitt kök. Då kändes det plötsligt som att hela kroppen blev översköljd av frid och ro. Det började pirra och kittla i magen. Jag kunde inte hålla mig från skratt. Mina tankar fylldes av olika bibelverser. Jag kände att Jesus talade till mig genom mina tankar och med ord, tankarna och orden som kom från min mun kändes för visa för att vara mina egna. Gud gav mig löften om försoning, en ljus framtid och att jag inte längre skulle behöva gå med rädsla. Han sa till mig att jag är hans dotter! Det låter kanske klyschigt, men det var som att ett skynke drogs bort från mina ögon. Allt blev så tydligt och klart. Predikningar, bibelord och lovsånger fick en helt ny innebörd och blev levande och verkliga på ett sätt som jag tydligen aldrig kunnat förstå. En återkommande kommentar från mig var ”allt bara stämmer”. I två veckor levde jag i något slags rus. Nästan oavbrutet bad jag och tackade Jesus för hur stor och mäktig han är.

Jesus ville befria mig från lögner i mitt liv för att visa mig min rätta identitet. Jag lämnar det gamla bakom mig för att sträcka mig mot den sanning och frihet Jesus har för mig. Motgångar kommer att komma, men jag vet vem jag tillhör! Jag är hans älskade dotter!

LÄR KÄNNA OSS

Församlingen Mötesplatsen består idag av drygt 250 personer som vill ära Gud, berätta om Jesus Kristus och vandra i takt med den helige Ande. I Örebro, Sverige och på alla kontinenter. Varje söndag firar vi gudstjänst tillsammans i Vasakyrkan och varje vecka möts vi i 22 husförsamlingar över hela stan.
VISION
Vi vill vara ett växande nätverk av husförsamlingar präglade av:
frimodiga vittnesbörd som drar människor till Jesus Kristus
fördjupad tro där Ordet, Anden och Gemenskapen formar våra liv
utsträckta händer som förmedlar Guds upprättelse till skapelsen
Allt för att ära Gud.


VAD VI TROR
Mötesplatsen är en kristen församling. Det betyder att vi tror på Jesus och vill följa honom med hela våra liv och allt de rymmer. Vi tror att Gud älskar och vill ha en relation med alla. Vi tror på församlingen som en familj präglad av nåd, kärlek och fred och att Guds ande vill hjälpa oss varje dag. Vi tror att det hos Jesus finns hopp för den här världen.
Vi tror att den Gud som skapade himmel och jord även har sänt sin Son Jesus Kristus till världen, för att var och en som tror på honom ska få ett nytt liv. Vi tror också att livet i tron på Jesus Kristus är till för att levas i en kristen gemenskap, i den helige Andes kraft för den här världen skull. Vill du veta mer? Vår trosuppfattning sammanfattas i den Apostoliska trosbekännelsen samt den Niceanska trosbekännelsen. Utöver dessa två historiska bekännelsedokument använder vi Lausanedeklerationen för att förtydliga vår syn på Bibeln, evangelisation och kristet socialt ansvar.


ORGANISATION
Mötesplatsen är organiserat som ett nätverk av husförsamlingar. Detta nätverk leds av Församlingsrådet (FR). I FR sitter sju till tio personer invalda på minst treåriga mandatperioder, samt församlingens pastorer. Vi har en veckorytm byggd på en växelverkan mellan små och stora samlingar. Varje vecka möts församlingen till söndagens gudstjänst och i husförsamlingar under veckan. Några gånger per termin möts församling till forum. Då samtalar vi främst om frågor som handlar om församlingens identitet och inriktning. Husförsamlingar, gudstjänster och forumsamlingar utgör tillsammans församlingens viktigaste samlingar. Utöver dessa har vi terminsvis olika verksamheter, samt sysslar med både kortare och längre projekt inom en mängd olika områden, tex Alpha - en grundkurs i kristen tro.


EVANGELISKA FRIKYRKAN
Mötesplatsen tillhör församlingsrörelsen Evangeliska Frikyrkan. Det innebär att vi tillsammans med drygt 300 församlingar i Sverige samverkar i ett internationellt arbete som finns i 40 länder. Vi är engagerade i att utbilda nästa generations ledare och pastorer och att organiserar olika insatser för att ta ett större socialt ansvar. Engagemanget handlar för oss om förbön, samverkan, ekonomi, att skicka delegater till Evangeliska Frikyrkans beslutande sammankomster.


VAD HÄNDER?

I ord och handling, i Andens kraft, på flera olika sätt och på olika platser vill vi dela tron på Jesus. Därför händer det mycket i Mötesplatsen. Här kan du läsa mer.
GUDSTJÄNST

Varje söndag samlas hela församlingen till gudstjänst. Gudstjänsterna riktar oss mot Gud, vem Gud är och vad Gud vill göra i våra liv - i lovsången, bönen, predikan och nattvarden - allt! I gudstjänsten ger vi Bibelns texter utrymme att på olika sätt tala, vägleda, uppmuntra och förmana både oss som församling och enskilda personer. Vi tror och förväntar oss att Gud vill tala. Vi vill att gudstjänsten också är ett tillfälle till omsorg om varandra. Detta uttrycks framför allt genom förbön, gemenskap och runt fikaborden. Det är viktigt för oss att barn är välkomna på sina villkor och vi vill stödja familjerna så att söndagens gudstjänst blir en viktig händelse för hela alla åldrar.

- OBS! NY INFO OM GUDSTJÄNSTEN -

GUDSTJÄNST

På söndagar kl 15 firar vi gudstjänst i Vasakyrkans lokaler. För att komma till Församlingen Mötesplatsens gudstjänst behöver du anmäla dig. Länk och mer info om anmälan hittar du på våra sociala medier.

Tyvärr kommer vi INTE att kunna sända gudstjänsten live, utan den spelas in och kommer sedan att nås via vår youtubekanal & länkas till vår facebooksidasida.

Ett tips om ni inte får plats till söndagens gudstjänst. Samlas ett gäng, tex husförsamlingen, och se föregående veckas gudstjänst, eller lyssna till predikan på podden.
BARN OCH UNGDOM

Vi tror att en församling har ansvar för att lära nästa generation grunderna i kristen tro. I Mötesplatsen finns det ca 70 barn och ungdomar. Vi har söndagsskola, husförsamling för barn mellan 8-12 år, tonårshusförsamling för de som är 13 år och uppåt och konfirmation. Söndagsskolan är anpassad för barn och hålls varannan söndag under gudstjänsttid i anslutande rum i Vasakyrkan. Barnhusförsamlingen- och tonårshusförsamlingen är till för att barn och ungdomar ska få träffas och lära känna varandra och Gud, lära sig mer om bibeln och bön. Konfirmation pågår två terminer och hjälper ungdomar att på ett självständigt och reflekterande sätt upptäcka den kristna trons innehåll. Från och med gymnasieåldern erbjuds alla tonåringar att ingå i någon församlingens husförsamlingar.

__________

BARNENS GUDSTJÄNST
Varannan vecka, de jämna veckorna, har barnen son egen gudstjänst. Den pågår samtidigt som den vanliga. I vårt evenemang för "Gudstjänst" på Facebook kan du se filmen om Barnens Gudstjänst. Välkomna!

De grupper som träffas är:
Ädelstenarna Lilla gruppen - för barn mellan 4-6 år
Ädelstenarna Mellangruppen - för barn mellan 7-9 år
Ädelstenarna XL - för barn mellan 10-12 år


__________

BARNHUSFÖRSAMLING
Var tredje måndag kl 18-19.30
För barn som är 9-12 år.
Vi träffas var tredje måndag på Järnvägsgatan 28.
Välkommen till Barnhusförsamlingen!


__________

TONÅRSHUSFÖRSAMLING
Måndagar kl 18-20
Mat, gemenskap, undervisning, bön och lovsång! Vi ses oftast i vår lokal på Järnvägsgatan 28, men ibland kan vi vara hemma hos folk också. För dig som går i 7:an, 8:an eller 9:an. För mer info, kontakta oss. Välkommen att haka på!


__________

KVÄLLSBIBELSTUDIER MED MIKAEL HALLENIUS

Att följa Jesus Kristus i dödsskuggans dal
Under tre kvällar ska vi se hur berättelsen om Jesus Kristus och Emmausvandrarna (Luk 24:13-35) talar rakt in i vår tid och hur sanningar från Guds ord kan hjälp dig i ditt lärjungaskap.
När det är extra svårt, då hoppet verkar vara ute är tron på Jesus Kristus det bästa vi har. Den tron bygger alltid på och får ständigt sin näring av bibelundervisning. Här får du tre fullmatade undervisningspass jag ser fram emot att få dela med dig, så att du kan fortsätta att följa Jesus – även om vägen går genom dödsskuggans dal.

ANMÄLAN (öppnar måndag 21/9)
info@motesplatsen.org

23/9 - "SAMTAL I DÖDSSKUGGANS DAL"
7/10 - "LOKALSINNE, TILLIT OCH NÄRVARO"
21/10 - "GENOMBROTT OCH UPPBROTT I VÄNTAN PÅ JESU ÅTERKOMST"

Välkommen!
Mikael Hallenius


Klicka på bilden för mer info!

HUSFÖRSAMLING

Vi tror att en liten grupp som träffas veckovis är en god hjälp att mogna i tro och gör det möjligt att dela de goda nyheterna mitt i vardagen. Husförsamlingarna har frihet att utforma sina samlingar efter gruppens egna behov. Men några saker är grundläggande:
I husförsamlingen får vi tillfälle att be, läsa Bibeln och lovsjunga tillsammans.
Alla grupper har ledare som leder gruppen. Ledarna finns i ett nätverk med de andra husförsamlingsledarna och församlingsrådet.

Husförsamlingen är öppen för nya människor. Det innebär att vi öppnar våra hem och grupper för att nya människor att bli del av vår gemenskap. När gruppen växer och blir större än ca 10-12 vuxna är det dags att plantera en ny grupp.
Alla som tillhör församlingen är med i en husförsamling. Husförsamlingen är en mindre enhet i den helhet som utgör församlingen Mötesplatsen - ett växande nätverk av husförsamlingar.

Vill du ha en husförsamling eller är du nyfiken och vill göra ett besök?
Kontakta oss!
FORUM

Vi tror att det är viktigt att få tid att prata med varandra om församlingens gemensamma inriktning och aktuella frågor, därför har vi forum. I forumsamlingar ger vi utrymme för de pågående samtal som inte ryms i husförsamlingen eller i gudstjänsten. Vi sätter stort värde på det öppna samtalet i församlingen och därför ger dessa samlingar utrymme både för frågor som på förhand annonserats och pågående samtal likväl som nya frågor som någon enskild person eller husförsamling vill samtala om. Forum utlyses vanligen 2-3 gånger per termin och de annonseras antingen på förekommen anledning – dvs det finns en specifik fråga att ta upp – eller för att ge utrymme för och stimulera det pågående samtalet i församlingen. Mötesplatsens forum är endast till för de som tillhör församlingen.

PODCAST

På Församlingen Mötesplatsens podcast hittar du predikningarna från söndagens gudstjänster samt en del annan undervisning. Perfekt att ha i lurarna på väg till skolan, jobbet eller under löpturen. Eller varför inte lyssna tillsammans med några andra? Klicka på ikonen för att lyssna!
KONTAKT

På söndagar kl 15.00 firar vi gudstjänst i Vasakyrkans lokaler på Vasagatan 6-8 i Örebro.
En del av våra samlingar har vi på Järnvägsgatan 28.
Agneta Hallenius (Pastor)
Mobil: 076-141 05 03
E-post: agneta ( @ ) motesplatsen.org

OBS! Agneta är ledig på måndagar, och vill då helst inte bli kontaktad angående jobb eller församling
Mikael Hallenius (Pastor)
Mobil: 076-141 17 79
E-post: mikael ( @ ) motesplatsen.org

OBS! Mikael är ledig på måndagar, och vill då helst inte bli kontaktad angående jobb eller församling
Erika Moll (Barn- och ungdomskoordinator)
E-post: erika ( @ ) motesplatsen.org

VILL DU GE EN GÅVA?

Vi tror på att ta ett gemensamt ansvar för församlingens ekonomin. Pengar till församlingen kan du ge via
BANKGIRO: 5165-2451 eller SWISH: 123 690 84 61